Zakładanie, obsługa
i likwidacja spółek i holdingów

Obsługa transakcji
i procesów inwestycyjnych

Nieruchomości

Zmiana formy działalności

Umowy handlowe i cywilne

Mediacje i spory

Elektromobilność

Energetyka Odnawialna

Zakładanie, obsługa
i likwidacja spółek i holdingów

Zakładanie, obsługa i likwidacja spółek i holdingów

Dotychczas założyliśmy, obsługiwaliśmy oraz zlikwidowaliśmy ponad 100 spółek i holdingów.

Jeśli chcą Państwo założyć spółkę, doradzimy jaka spółka będzie dla Państwa najlepsza, przygotujemy wszelkie niezbędne dokumenty do jej założenia, a także będziemy reprezentować Państwa oraz tę spółkę przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Po założeniu spółki pomożemy Państwu w bieżącym jej funkcjonowaniu.

Wesprzemy Państwa w kompleksowej obsłudze Państwa spółki, wskażemy jakie prawne obowiązki spółka musi spełnić i pomożemy w ich realizacji.

Posiadamy również doświadczenie w lokowaniu przedsiębiorców w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Przeprowadzimy kompleksową likwidację Państwa spółki z uwzględnieniem aspektów podatkowych, aby ta likwidacja była jak najmniej kosztowna. Przygotujemy projekty niezbędnych dokumentów oraz doprowadzimy do wykreślenia Państwa spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w którejkolwiek z powyższych kwestii, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Obsługa transakcji i procesów inwestycyjnych

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu i obsłudze transakcji oraz procesów inwestycyjnych. Doradzaliśmy klientom przy kupnie oraz sprzedaży udziałów oraz akcji w spółkach handlowych, nieruchomości, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, a także innych składników majątku. 

Wspieraliśmy zarówno klientów polskich jak i zagranicznych. Dotychczas współpracowaliśmy z inwestorami z Irlandii, Danii, Indii, USA oraz Niemiec. 

Działamy na rzecz każdej ze stron transakcji  — na rzecz kupującego, sprzedającego, a także osoby trzeciej (na przykład: instytucji finansowej).

Wspieramy naszych klientów kompleksowo: 

- układamy strukturę transakcji, tak aby była ona korzystna dla klienta,
- przygotowujemy listy intencyjneporozumienia inwestycyjne,  umowy przedwstępne, jeśli wymaga tego transakcja, 
- dbamy o poufność — sporządzamy umowy o zachowaniu poufności,
- przeprowadzamy badanie prawne przedmiotu transakcji (due diligence),
- uczestniczymy w negocjacjach i przygotowujemy pozostałą dokumentację transakcyjną — taką jak: umowy sprzedaży, zabezpieczenia transakcji

Zależy nam, aby Państwa transakcja przebiegła sprawnie, nie generowała zbędnych kosztów, oraz aby w przyszłości nie rodziła sporów.

Jeśli planują Państwo sprzedaż lub kupno udziałów, akcji, nieruchomości lub innych składników majątku, albo chcą Państwo przyjąć do spółki nowego wspólnika, względnie planują Państwo wyjść ze spółki, pomoc doświadczonego prawnika jest wówczas niezbędna, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Nieruchomości

Posiadamy duże doświadczenie związane ze sferą obrotu nieruchomościami. Do każdej transakcji podchodzimy indywidualnie, w pełni angażując się w każdy, nawet najdrobniejszy aspekt. Wiemy jak ważne są szczegóły przy kupnie, sprzedaży, najmie, dzierżawie oraz analizie stanu prawnego różnorodnych nieruchomości.

Każda umowa dotycząca nieruchomości charakteryzuje się innymi wymogami, których niedopełnienie jedynie oddala pomyślną finalizację i niepotrzebnie generuje dodatkowe koszty.

Nasza kancelaria dzięki wieloletnim doświadczeniom opracowała wydajne schematy postępowania, które są w stanie szybko pomóc współpracującym z nami klientom w realizacji ich celów.

Kompleksowo wspieramy naszych klientów przy obsłudze całego procesu budowlanego.

Jeśli planują Państwo jakiekolwiek czynności związane z nieruchomościami, zapraszamy do kontaktu.

 

Kupno lub sprzedaż nieruchomości:

  • do tej pory doprowadziliśmy do końca wiele transakcji sprzedaży nieruchomości, poczynając od mieszkań prywatnych aż po działki inwestycyjne;
  • doradzaliśmy naszym klientom w trakcie obrotu nieruchomościami rolnymi oraz leśnymi;
  • wspieraliśmy naszych klientów na każdym etapie — w negocjacjach, sporządzeniu umów (przedwstępnych, jak i ostatecznych) oraz reprezentacji u notariusza.

Najem lub dzierżawa nieruchomości:

  • nasza kancelaria reprezentowała zarówno średnich, jak i dużych klientów, których sfera codziennej działalności rozciągała się od wynajmowania powierzchni w galeriach handlowych, po pojedyncze lokale zlokalizowane przy ulicach handlowych;
  • najem lub dzierżawa lokali mieszkaniowych pod działalność komercyjną należy do jednych z naszych głównych specjalizacji.

Badanie stanu prawnego:

  • prowadzone przez nas badania stanu prawnego różnorodnych nieruchomości znajdujących się zarówno w centrach dużych miast, górach, strefach nadgranicznych oraz nad morzem dają nam szeroką perspektywę odnośnie najważniejszych aspektów wiodących do pomyślnej finalizacji dowolnej transakcji;
  • badania stanu prawnego pozwalają na znaczne zaoszczędzenie na przyszłych wydatkach, oraz eliminują ryzyko, że w skutek niedopatrzenia pojawią się poważne problemy.

Zmiana formy działalności

Przeprowadzaliśmy wszystkie możliwe przekształcenia,  w tym uczestniczyliśmy w jednym z pierwszych przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dokonywaliśmy podziałów i połączeń zarówno podmiotów polskich, jak i zagranicznych.

Kompleksowo obsługiwaliśmy wniesienia aportów (czyli wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek) w postaci przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części, a także innych składników majątku takich jak: nieruchomości, samochody, know-how, udziały w innych spółkach czy prawa z licencji. 

Nasze bogate doświadczenie pozwoli Państwu bezpiecznie przejść przez całą procedurę transformacji Państwa działalności lub spółki. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty, uzgodnimy szczegóły z notariuszem oraz będziemy reprezentować Państwa oraz Państwa spółkę przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Współpracujemy ze specjalistami z różnych branż, w tym między innymi z biegłymi rewidentami, dlatego jeśli prawo wymaga ich udziału w procesie transformacji, polecimy Państwu odpowiednich specjalistów.

Nad zmianą formy Państwa działalności czuwa także doradca podatkowy.

Jeśli zależy Państwu na bezproblemowym przekształceniu działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub jakiejkolwiek innej spółki, chcieliby Państwo połączyć swoje spółki lub połączyć się z innym inwestorem, dokonać podziału lub wnieść aport, zapraszamy do kontaktu

Umowy handlowe i cywilne

Dobrze napisana umowa pozwoli Państwu zaoszczędzić wiele czasu oraz pieniędzy. Umowa powinna w pełni zabezpieczać Państwa interesy, być precyzyjna i zrozumiała.

Posiadamy duże doświadczenie zarówno w sporządzaniu, jak i w egzekwowaniu zawartych umów, stąd wiemy jak powinien brzmieć dobrze napisany kontrakt.

Jeśli planują Państwo zawrzeć lub zmienić już zawartą umowę sprzedaży, o dzieło, leasingu, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, agencyjną, darowizny lub jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną, zapraszamy do kontaktu.

Mediacje i spory

Dzięki wielu rozwiązanym sporom, wiemy że do każdego z nich należy podchodzić indywidualnie. Szukając rozwiązania patrzymy perspektywicznie i skupiamy się na końcowym efekcie, a nie tylko na następnym kroku.

Jeśli Państwa kontrahent nie wywiązuje się z umowy lub twierdzi, że to Państwo nie wywiązują się z kontraktu; jeśli zarzucono Państwu łamanie prawa lub ktoś łamie prawo na Państwa szkodę, w oparciu o doświadczenie z kilkuset procesów, możemy Państwu pomóc zarówno na etapie negocjacji przedprocesowych, mediacji czy wreszcie – jeśli to okaże się nieuniknione – w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym czy arbitrażowym. Prowadzimy szerokie spektrum sporów sądowych między innymi o zapłatę, o ustalenie, z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.

Jeśli Państwa przeciwnik po przegranym procesie uchyla się od zaspokojenia długów wyzbywając się majątku, lub jeśli Państwo zarzucono udział w procederze ukrywania majątku przed wierzycielami, możemy Państwa reprezentować w postępowaniach z tym związanych, zwłaszcza w sprawie tak zwanej skargi pauliańskiej.

Prowadzimy również spory korporacyjne, w szczególności: o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, o wyłączenie wspólnika, o rozwiązanie spółki, dotyczące odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce. Reprezentujemy również klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej długi.

Dodatkowo specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów wspólników. Reprezentujemy naszych Klientów także w sytuacjach, gdy:

- są mniejszościowym wspólnikiem i ich prawa nie są respektowane,
- są większościowym wspólnikiem w spółce, której działalność utrudnia mniejszościowy wspólnik,
- są wspólnikiem w spółce, w której nie jest wypłacana dywidenda pomimo posiadania przez spółkę środków,
- są wspólnikiem posiadającym 50% udziałów i nie mogą porozumieć się z drugim wspólnikiem,
- są wspólnikiem w spółce, w której zarząd działa niewłaściwie,
- nie mogą osiągnąć porozumienia ze swoim partnerem biznesowym,
- chcą wyjść ze spółki,
- chcą, aby ich wspólnik opuścił spółkę.

W każdej z powyższych sytuacji możemy Państwu pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Elektromobilność

Auta elektryczne to nasza pasja, co sprawia, że jesteśmy na bieżąco z tą dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa.

Uczestniczymy w konferencjach i sympozjach dotyczących elektromobilności. Na Electric Vehicle and Infrastructure Meeting, które miało miejsce w Warszawie pod koniec 2016 r., prezentowaliśmy jak przedstawia się otoczenia prawne dla branży samochodów elektrycznych w Polsce (http://elektromobilnosc.com/samochody-elektryczne-otoczenie-prawne/). Pod koniec marca 2017 r. nasza kancelaria była partnerem konferencji Electric Vehicle and Infrastructure Meeting, która odbyła się w Kijowie. Radca prawny Witold Chmarzyński występował podczas konferencji jako ekspert prawny w zakresie polskich regulacji prawnych w dziedzinie elektromobilności (http://elektromobilnosc.com/elektromobilnosc-na-ukrainie/). 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów polskich i zagranicznych dostarczających na polski rynek usługi ładowania samochodów elektrycznych oraz zajmujących się budową stacji ładowania dla takich pojazdów.

Kancelaria jest założycielem, a jeden z jej wspólników redaktorem naczelnym, pierwszego w Polsce portalu o aspektach prawnych i podatkowych elektromobilności — Elektromobilnosc.com 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów polskich i zagranicznych dostarczających na polski rynek usługi ładowania samochodów elektrycznych oraz zajmujących się budową stacji ładowania dla takich pojazdów.

Jeśli działają Państwo w branży elektromobilności i potrzebują wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Energetyka Odnawialna

Prowadzimy pełną obsługę prawną projektów z branży energetyki odnawialnej. Doradzamy klientom w procesie inwestycyjnym poczynając od zabezpieczenia praw do terenu pod inwestycje, po uzyskanie stosownych zezwoleń administracyjnych i zawarcie umowy przyłączeniowej.

Zapewniamy obsługę prawną wytwórcom energii elektrycznej w instalacjach OZE w zakresie uzyskania wsparcia poprzez system zielonych certyfikatów oraz aukcji OZE. Przygotowujemy klientom wnioski o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla nowych instalacji oraz deklaracje o przystąpieniu do aukcji w przypadku instalacji istniejących. Doradzamy przy składaniu ofert w aukcjach OZE, obliczaniu pomocy publicznej i realizowaniu obowiązków sprawozdawczych po wygranej aukcji.
Świadczymy również pomoc prawną dla przedsiębiorstw energochłonnych, m.in. w celu uzyskania ulgi na realizację obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia.
W sprawach z sektora energetyki odnawialnej występujemy przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych z innymi uczestnikami rynku energii.

Nasze artykuły o tematyce energii odnawialnej ukazywały sie m.in. na portalu Gram w zielone i CIRE.pl:

Co po wygranej aukcji? Obowiązki i możliwości inwestora okiem prawnika.

Aukcje OZE - jak wziąć w nich udział?

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa prawna w zakresie OZE ułatwi Państwu prowadzenie oraz rozwijanie biznesu w tym sektorze.

Zakładanie, obsługa i likwidacja spółek i holdingów

Dotychczas założyliśmy, obsługiwaliśmy oraz zlikwidowaliśmy ponad 100 spółek i holdingów.

Jeśli chcą Państwo założyć spółkę, doradzimy jaka spółka będzie dla Państwa najlepsza, przygotujemy wszelkie niezbędne dokumenty do jej założenia, a także będziemy reprezentować Państwa oraz tę spółkę przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Po założeniu spółki pomożemy Państwu w bieżącym jej funkcjonowaniu.

Wesprzemy Państwa w kompleksowej obsłudze Państwa spółki, wskażemy jakie prawne obowiązki spółka musi spełnić i pomożemy w ich realizacji.

Posiadamy również doświadczenie w lokowaniu przedsiębiorców w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Przeprowadzimy kompleksową likwidację Państwa spółki z uwzględnieniem aspektów podatkowych, aby ta likwidacja była jak najmniej kosztowna. Przygotujemy projekty niezbędnych dokumentów oraz doprowadzimy do wykreślenia Państwa spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w którejkolwiek z powyższych kwestii, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Zakładanie, obsługa
i likwidacja spółek i holdingów

Obsługa transakcji
i procesów inwestycyjnych

Nieruchomości

Zmiana formy działalności

Umowy handlowe i cywilne

Mediacje i spory

Elektromobilność

Energetyka Odnawialna

Zakładanie, obsługa
i likwidacja spółek i holdingów