Energetyka Odnawialna

Prowadzimy pełną obsługę prawną projektów z branży energetyki odnawialnej. Doradzamy klientom w procesie inwestycyjnym poczynając od zabezpieczenia praw do terenu pod inwestycje, po uzyskanie stosownych zezwoleń administracyjnych i zawarcie umowy przyłączeniowej.

Zapewniamy obsługę prawną wytwórcom energii elektrycznej w instalacjach OZE w zakresie uzyskania wsparcia poprzez system zielonych certyfikatów oraz aukcji OZE. Przygotowujemy klientom wnioski o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla nowych instalacji oraz deklaracje o przystąpieniu do aukcji w przypadku instalacji istniejących. Doradzamy przy składaniu ofert w aukcjach OZE, obliczaniu pomocy publicznej i realizowaniu obowiązków sprawozdawczych po wygranej aukcji.
Świadczymy również pomoc prawną dla przedsiębiorstw energochłonnych, m.in. w celu uzyskania ulgi na realizację obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia.
W sprawach z sektora energetyki odnawialnej występujemy przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych z innymi uczestnikami rynku energii.

Nasze artykuły o tematyce energii odnawialnej ukazywały sie m.in. na portalu Gram w zielone i CIRE.pl:

Co po wygranej aukcji? Obowiązki i możliwości inwestora okiem prawnika.

Aukcje OZE - jak wziąć w nich udział?

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa prawna w zakresie OZE ułatwi Państwu prowadzenie oraz rozwijanie biznesu w tym sektorze.