Energetyka odnawialna

05.10.2023

05.10.2023 | Energetyka odnawialna

Nowe zasady planowania przestrzennego a instalacje OZE

24 września weszła w życie największa od lat nowelizacja przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wiele zmian dotyczy zasad lokowania instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, takich jak farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe.

chevron-left-gold

09.06.2023

09.06.2023 | Z życia kancelarii | Energetyka odnawialna

Kancelaria CCLaw uczestnikiem kongresu PVCON

Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce jest na drodze szybkiego wzrostu i wielu sukcesów. Jednak tak szybka transformacja energetyczna rodzi również wiele wyzwań – jednym z nich są kończące się moce przyłączeniowe dla nowych farm fotowoltaicznych.

chevron-left-gold

03.06.2023

03.06.2023 | Energetyka odnawialna

Spółdzielnia energetyczna – sposób na obniżenie kosztów energii dla przedsiębiorstw, gmin i społeczności lokalnych

Jak obniżyć koszty energii w gminie, firmie i społeczności lokalnej? Na myśl w pierwszej kolejności przychodzą mikro i małe instalacje odnawialnych źródeł energii oraz umowy cPPA.

chevron-left-gold

15.11.2022

15.11.2022 | Energetyka odnawialna

Spółdzielnia energetyczna, prosument zbiorowy i inne sposoby rozliczania i wykorzystania energii z OZE w budynkach komercyjnych.

Rynek energii elektrycznej, na którym działają przedsiębiorcy jest daleki od ideału, ale największą jego wadą jest brak jakiejkolwiek przewidywalności – zarówno z perspektywy odbiorców, wytwórców, jak i spółek obrotu.

chevron-left-gold

25.10.2022

25.10.2022 | Energetyka odnawialna | Obsługa transakcji i procesów inwestycyjnych

Odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Proces składania wniosku, zasady, procedura odwoławcza.

Lokalne zasady planistyczne – miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego (MPZP), decyzja o warunkach zabudowy (WZ).

chevron-left-gold

08.11.2021

08.11.2021 | Energetyka odnawialna

PPA / cPPA – umowa zakupu energii elektrycznej od wytwórcy z OZE

Z tym, że przyszłość w energetyce należy do źródeł odnawialnych (OZE), pogodzili się niemalże wszyscy, w tym rządzący.

chevron-left-gold
mobile-menu-shape