Obsługa transakcji i procesów inwestycyjnych

25.10.2022

25.10.2022 | Energetyka odnawialna | Obsługa transakcji i procesów inwestycyjnych

Odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Proces składania wniosku, zasady, procedura odwoławcza.

Lokalne zasady planistyczne – miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego (MPZP), decyzja o warunkach zabudowy (WZ).

chevron-left-gold
mobile-menu-shape