Wszystkie publikacje

09.06.2023

09.06.2023 | Z życia kancelarii | Energetyka odnawialna

Kancelaria CCLaw uczestnikiem kongresu PVCON

Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce jest na drodze szybkiego wzrostu i wielu sukcesów. Jednak tak szybka transformacja energetyczna rodzi również wiele wyzwań – jednym z nich są kończące się moce przyłączeniowe dla nowych farm fotowoltaicznych.

chevron-left-gold

03.06.2023

03.06.2023 | Energetyka odnawialna

Spółdzielnia energetyczna – sposób na obniżenie kosztów energii dla przedsiębiorstw, gmin i społeczności lokalnych

Jak obniżyć koszty energii w gminie, firmie i społeczności lokalnej? Na myśl w pierwszej kolejności przychodzą mikro i małe instalacje odnawialnych źródeł energii oraz umowy cPPA.

chevron-left-gold

01.05.2023

01.05.2023 | Z życia kancelarii

Najlepsze kancelarie Forbes 2023 – CCLaw wyróżnione

Mamy zaszczyt znaleźć się na liście najlepszych kancelarii w Polsce w 3 kategoriach: rozstrzyganie sporów handlowych, budownictwo i infrastruktura, nieruchomości.

chevron-left-gold

15.11.2022

15.11.2022 | Energetyka odnawialna

Spółdzielnia energetyczna, prosument zbiorowy i inne sposoby rozliczania i wykorzystania energii z OZE w budynkach komercyjnych.

Rynek energii elektrycznej, na którym działają przedsiębiorcy jest daleki od ideału, ale największą jego wadą jest brak jakiejkolwiek przewidywalności – zarówno z perspektywy odbiorców, wytwórców, jak i spółek obrotu.

chevron-left-gold

25.10.2022

25.10.2022 | Energetyka odnawialna | Obsługa transakcji i procesów inwestycyjnych

Odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Proces składania wniosku, zasady, procedura odwoławcza.

Lokalne zasady planistyczne – miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego (MPZP), decyzja o warunkach zabudowy (WZ).

chevron-left-gold

10.05.2022

10.05.2022 | Elektromobilność

Budowa stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych – prawo i procedury

Jedną z zasadniczych barier w rozwoju elektromobilności jest brak możliwości ładowania pojazdu elektrycznego przez mieszkańców bloków.

chevron-left-gold
mobile-menu-shape