Wszystkie publikacje

15.11.2022

15.11.2022 | Energetyka odnawialna

Spółdzielnia energetyczna, prosument zbiorowy i inne sposoby rozliczania i wykorzystania energii z OZE w budynkach komercyjnych.

Rynek energii elektrycznej, na którym działają przedsiębiorcy jest daleki od ideału, ale największą jego wadą jest brak jakiejkolwiek przewidywalności – zarówno z perspektywy odbiorców, wytwórców, jak i spółek obrotu.

chevron-left-gold

25.10.2022

25.10.2022 | Energetyka odnawialna | Obsługa transakcji i procesów inwestycyjnych

Odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Proces składania wniosku, zasady, procedura odwoławcza.

Lokalne zasady planistyczne – miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego (MPZP), decyzja o warunkach zabudowy (WZ).

chevron-left-gold

10.05.2022

10.05.2022 | Elektromobilność

Budowa stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych – prawo i procedury

Jedną z zasadniczych barier w rozwoju elektromobilności jest brak możliwości ładowania pojazdu elektrycznego przez mieszkańców bloków.

chevron-left-gold

20.04.2022

20.04.2022 | Elektromobilność

Remont i przebudowa budynku a budowa stacji ładowania – prawo i obowiązki inwestora

Spoglądając na ogólny wydźwięk ostatniej nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 24 grudnia 2021 r.,

chevron-left-gold

10.03.2022

10.03.2022 | Elektromobilność

Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków niemieszkalnych – obowiązki inwestora

Inwestor, deweloper i każda firma zamierzająca wybudować budynek niemieszkalny (centrum handlowe, biurowiec, sklep, magazyn),

chevron-left-gold

04.02.2022

04.02.2022 | Elektromobilność

Stacje ładowania samochodów elektrycznych we wspólnocie lub spółdzielni – regulacje prawne

Dzięki ostatniej nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, proces montażu punktów ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

chevron-left-gold
mobile-menu-shape