Budowa 1000 stacji ładowania samochodów elektrycznych cz. II – procedury, odbiór UDT, uruchomienie i funkcjonowanie

Sieć składająca się z 1000 stacji ładowania jest niewątpliwie bardzo dużą siecią, ale już dziś wiemy, że zapotrzebowanie na stacje ładowania samochodów elektrycznych jest i będzie znacznie większe. Jako że kancelaria prawna CCLaw ma przyjemność współuczestniczyć w tworzeniu sieci stacji ładowania o takiej skali, uchylamy dziś Państwu rąbka tajemnicy w drugiej publikacji z tego krótkiego cyklu.

W pierwszej części publikacji analizowaliśmy tematy takie jak:

  • Lokalizacja stacji ładowania samochodów elektrycznych
  • Umowa najmu terenu pod stacje ładowania aut
  • Procedury, problemy, prawa i obowiązki przy procesie budowy stacji ładowania
  • Przyłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych do sieci wewnętrznej budynku lub OSD

Druga część poniżej, obejmuje następujące tematy:

  • Odbiór stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
  • Uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania
  • Funkcjonowanie i rozliczanie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych

Mimo, że piszemy nt. sieci ładowania, większość zawartych w artykule informacji dotyczy również budowy pojedynczej ogólnodostępnej stacji ładowania aut w firmie, hotelu, galerii handlowej czy na stacji benzynowej. Tymczasem, przejdźmy do meritum!

Odbiór stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

Gdy stacja jest już zbudowana i gotowa do działania, zanim zostanie oddana do użytkowania, musi zostać dopuszczona do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Najczęstszym zagadnieniem przy odbiorach jest kwestia czy dana stacja ładowania jest stacją ładowania w rozumieniu przepisów prawa, która podlega kontroli UDT.

Czy stacja ładowania zainstalowana na terenie firmy służąca do ładowania auta prezesa podlega badaniu czy też nie? A co jeśli z tej samej stacji ładowania zaczną korzystać pracownicy lub goście odwiedzający prezesa? Na te pytania nie ma jasnej i prostej odpowiedzi. Niestety najczęściej odpowiedź brzmi “to zależy”.

UDT zachęca do występowania o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 13 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 17. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. O taką opinię można wystąpić przed lub w trakcie budowy stacji, co może przyspieszyć odbiory.

Uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania

Po wypełnieniu wszelkich procedur administracyjnych i budowlanych można uruchomić stację i udostępnić ją użytkownikom pojazdów elektrycznych. Ogólnodostępna stacja ładowania będzie widoczna w EIPA – czyli ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych.

Warto zadbać, aby była widoczna również w innych komercyjnych aplikacjach, jak choćby Plugshare.

Funkcjonowanie i rozliczanie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych

W ramach funkcjonowania sieci stacji ładowania pojawia się wiele pytań dotyczących jej funkcjonowania, w tym m.in. dotyczących modeli rozliczania się operatora z zarządcą/właścicielem nieruchomości, zasad rozliczania się w kontrahentem w przypadku włączania do sieci nie swojej stacji ładowania.

W przypadku kiedy operator nie jest jednocześnie dostawcą usług ładowania konieczne jest szczegółowe określenie zasad współpracy tych dwóch podmiotów.

Każda sieć powinna mieć regulamin świadczenia usług ładowania, określający zasady na jakich użytkownicy aut elektrycznych mogą się ładować.

Dla bezpieczeństwa funkcjonowania sieci stacji bardzo istotne jest zadbanie o odpowiednie dokumenty z zakresu danych osobowych.

Zanim przystąpi się do tworzenia sieci stacji ładowania warto sobie odpowiedzieć na pytanie jaki charakter ma mieć nasza sieć stacji ładowania. Czy będzie to sieć szybkich stacji ładowania zlokalizowanych przy drogach szybkiego ruchu, czy też sieć stacji o małej lub średniej mocy (np. 20-30 kW) zlokalizowana przy obiektach hotelowych. Określenie charakteru naszej sieci nie jest konieczne, ale może ułatwić przygotowanie dokumentów i zasad niezbędnych do funkcjonowania takiej sieci.

Pozostałe aspekty prawne i praktyczne – szkolenie otwarte

Przy budowaniu stacji ładowania ważnych jest jeszcze bardzo dużo innych elementów – takich jak np. podatek od nieruchomości, e-taryfa, odpowiedzialność operatora za prowadzoną działalność. W kolejnym artykule przybliżymy Państwu odbiór stacji przez UDT, proces uruchamiania i aspekty prawne funkcjonowania stacji.

O tym i o innych istotnych kwestiach elektromobilnośći będziemy mówić podczas szkolenia 4 października 2023 r. na które Cię serdecznie zapraszam! Program szkolenia można znaleźć na stronie: Szkolenie otwarte: Elektromobliność od A do Z – aspekty prawne i praktyczne

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

17.05.2024

17.05.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – umowa, sprzedaż energii, opłaty i opłacalność – część II

W pierwszej części analizy prawnej opisaliśmy o założeniach funkcjonowania linii bezpośredniej w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy prawo energetyczne. W części drugiej chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestie opłat z jakimi wiąże się posiadanie linii bezpośredniej oraz obrót energią przesyłaną linią bezpośrednią.

chevron-left-gold

30.04.2024

30.04.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – nowe rozwiązanie dla wytwórców energii z OZE – część I

Zmiany prawa energetycznego, które weszły w życie 7 września 2023 roku, dotyczące linii bezpośredniej są długo wyczekiwaną odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

chevron-left-gold

26.02.2024

26.02.2024 | Elektromobilność

Rozporządzenie AFIR a konieczność modernizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE, zwane w skrócie AFIR-em, wchodzi w życie już 13 kwietnia 2024 r.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape