Budowa 1000 stacji ładowania samochodów elektrycznych cz. II – procedury, odbiór UDT, uruchomienie i funkcjonowanie

Sieć składająca się z 1000 stacji ładowania jest niewątpliwie bardzo dużą siecią, ale już dziś wiemy, że zapotrzebowanie na stacje ładowania samochodów elektrycznych jest i będzie znacznie większe. Jako że kancelaria prawna CCLaw ma przyjemność współuczestniczyć w tworzeniu sieci stacji ładowania o takiej skali, uchylamy dziś Państwu rąbka tajemnicy w drugiej publikacji z tego krótkiego cyklu.

W pierwszej części publikacji analizowaliśmy tematy takie jak:

  • Lokalizacja stacji ładowania samochodów elektrycznych
  • Umowa najmu terenu pod stacje ładowania aut
  • Procedury, problemy, prawa i obowiązki przy procesie budowy stacji ładowania
  • Przyłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych do sieci wewnętrznej budynku lub OSD

Druga część poniżej, obejmuje następujące tematy:

  • Odbiór stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
  • Uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania
  • Funkcjonowanie i rozliczanie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych

Mimo, że piszemy nt. sieci ładowania, większość zawartych w artykule informacji dotyczy również budowy pojedynczej ogólnodostępnej stacji ładowania aut w firmie, hotelu, galerii handlowej czy na stacji benzynowej. Tymczasem, przejdźmy do meritum!

Odbiór stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

Gdy stacja jest już zbudowana i gotowa do działania, zanim zostanie oddana do użytkowania, musi zostać dopuszczona do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Najczęstszym zagadnieniem przy odbiorach jest kwestia czy dana stacja ładowania jest stacją ładowania w rozumieniu przepisów prawa, która podlega kontroli UDT.

Czy stacja ładowania zainstalowana na terenie firmy służąca do ładowania auta prezesa podlega badaniu czy też nie? A co jeśli z tej samej stacji ładowania zaczną korzystać pracownicy lub goście odwiedzający prezesa? Na te pytania nie ma jasnej i prostej odpowiedzi. Niestety najczęściej odpowiedź brzmi “to zależy”.

UDT zachęca do występowania o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 13 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 17. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. O taką opinię można wystąpić przed lub w trakcie budowy stacji, co może przyspieszyć odbiory.

Uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania

Po wypełnieniu wszelkich procedur administracyjnych i budowlanych można uruchomić stację i udostępnić ją użytkownikom pojazdów elektrycznych. Ogólnodostępna stacja ładowania będzie widoczna w EIPA – czyli ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych.

Warto zadbać, aby była widoczna również w innych komercyjnych aplikacjach, jak choćby Plugshare.

Funkcjonowanie i rozliczanie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych

W ramach funkcjonowania sieci stacji ładowania pojawia się wiele pytań dotyczących jej funkcjonowania, w tym m.in. dotyczących modeli rozliczania się operatora z zarządcą/właścicielem nieruchomości, zasad rozliczania się w kontrahentem w przypadku włączania do sieci nie swojej stacji ładowania.

W przypadku kiedy operator nie jest jednocześnie dostawcą usług ładowania konieczne jest szczegółowe określenie zasad współpracy tych dwóch podmiotów.

Każda sieć powinna mieć regulamin świadczenia usług ładowania, określający zasady na jakich użytkownicy aut elektrycznych mogą się ładować.

Dla bezpieczeństwa funkcjonowania sieci stacji bardzo istotne jest zadbanie o odpowiednie dokumenty z zakresu danych osobowych.

Zanim przystąpi się do tworzenia sieci stacji ładowania warto sobie odpowiedzieć na pytanie jaki charakter ma mieć nasza sieć stacji ładowania. Czy będzie to sieć szybkich stacji ładowania zlokalizowanych przy drogach szybkiego ruchu, czy też sieć stacji o małej lub średniej mocy (np. 20-30 kW) zlokalizowana przy obiektach hotelowych. Określenie charakteru naszej sieci nie jest konieczne, ale może ułatwić przygotowanie dokumentów i zasad niezbędnych do funkcjonowania takiej sieci.

Pozostałe aspekty prawne i praktyczne – szkolenie otwarte

Przy budowaniu stacji ładowania ważnych jest jeszcze bardzo dużo innych elementów – takich jak np. podatek od nieruchomości, e-taryfa, odpowiedzialność operatora za prowadzoną działalność. W kolejnym artykule przybliżymy Państwu odbiór stacji przez UDT, proces uruchamiania i aspekty prawne funkcjonowania stacji.

O tym i o innych istotnych kwestiach elektromobilnośći będziemy mówić podczas szkolenia 4 października 2023 r. na które Cię serdecznie zapraszam! Program szkolenia można znaleźć na stronie: Szkolenie otwarte: Elektromobliność od A do Z – aspekty prawne i praktyczne

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

16.10.2023

16.10.2023 | Z życia kancelarii | Elektromobilność

Podsumowanie szkolenia „Elektromobilność od A do Z”

4 października w Warszawie oraz on-line przedstawiciele branży #emobility spotkali się na szkoleniu z prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania elektromobilności w Polsce. Prowadzący mec. Witold Chmarzyński przedstawił działanie branży od strony prawnej, sporo dyskusji toczyło się wokół nadciągających zmian w związku z rozporządzaniem AFIR.

chevron-left-gold

05.10.2023

05.10.2023 | Energetyka odnawialna

Nowe zasady planowania przestrzennego a instalacje OZE

24 września weszła w życie największa od lat nowelizacja przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wiele zmian dotyczy zasad lokowania instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, takich jak farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe.

chevron-left-gold

25.09.2023

25.09.2023 | Elektromobilność

Fit for 55 – dyrektywy unijne dotyczące samochodów elektrycznych w Polsce

Już 13 kwietnia 2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne AFIR, które dużo zmieni w procesie stawiania stacji ładowania. AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) jest realizacją pakietu „Fit for 55” i zastąpi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape