Rozporządzenie AFIR - elektromobilność w Polsce, prawo, kancelaria prawna

Fit for 55 – dyrektywy unijne dotyczące samochodów elektrycznych w Polsce

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie AFIR?

Już 13 kwietnia  2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne AFIR, które dużo zmieni w procesie stawiania stacji ładowania. AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) jest realizacją pakietu „Fit for 55” i zastąpi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Szybsza budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych dzięki nowym obowiązkom dla OSD

Głównym celem wprowadzenia AFIR jest przyspieszenie budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych dużej mocy.

Zadaniem AFIR jest z jednej strony ułatwienie operatorom budowy infrastruktury umożliwiającej rozbudowę sieci niskiego i średniego napięcia. Z drugiej strony, ma zmusić OSD do szybszego wydawania warunków przyłączenia ogólnodostępnych stacji ładowania oraz przyspieszyć budowę sieci, której rozbudowa leży w obowiązkach OSD. W przypadku niewywiązania się przez OSD ze swoich obowiązków mają być nakładane kary umowne.

AFIR jest bardzo ważnym aktem prawnym w toku budowy infrastruktury do ładowania. Co istotne, AFIR uwzględnia infrastrukturę nie tylko dla pojazdów lekkich ale również i ciężarowych.

AFIR a operatorzy stacji

AFIR będzie wywierać bardzo duży wpływ na sposób działania operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania.  Każdy z operatorów będzie musiał uwzględnić wymogi stawiane przez AFIR m.in. w zakresie sposobu ustalania cen za ładownie ad hoc czy też obowiązkowych dostępnych metod płatności.

 

(Źródło: Wikipedia)

AFIR zakłada obowiązek rozbudowy infrastruktury ładowania wzdłuż sieci TEN-T. W sieci tej do 2025 r. mają być rozmieszczone ogólnodostępne strefy ładowania o mocy co najmniej 400 kW, co 60 km na każdym kierunku. Do roku 2027 moc takich stref będzie musiała wzrosnąć do co najmniej 600 kW.

Elektromobilność, AFIR i nie tylko – szkolenie dla firm z aspektów prawnych i praktycznych

Postanowienia AFIR będziemy systematycznie przybliżać. Będziemy o nim także mówić podczas szkolenia organizowanego przez kancelarię prawną CCLaw Szkolenie online: “Dyrektywa AFIR a elektromobilność w Polsce”, na które Państwa zapraszam.

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

17.05.2024

17.05.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – umowa, sprzedaż energii, opłaty i opłacalność – część II

W pierwszej części analizy prawnej opisaliśmy o założeniach funkcjonowania linii bezpośredniej w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy prawo energetyczne. W części drugiej chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestie opłat z jakimi wiąże się posiadanie linii bezpośredniej oraz obrót energią przesyłaną linią bezpośrednią.

chevron-left-gold

30.04.2024

30.04.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – nowe rozwiązanie dla wytwórców energii z OZE – część I

Zmiany prawa energetycznego, które weszły w życie 7 września 2023 roku, dotyczące linii bezpośredniej są długo wyczekiwaną odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

chevron-left-gold

26.02.2024

26.02.2024 | Elektromobilność

Rozporządzenie AFIR a konieczność modernizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE, zwane w skrócie AFIR-em, wchodzi w życie już 13 kwietnia 2024 r.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape