Rozporządzenie AFIR - elektromobilność w Polsce, prawo, kancelaria prawna

Fit for 55 – dyrektywy unijne dotyczące samochodów elektrycznych w Polsce

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie AFIR?

Już 13 kwietnia  2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne AFIR, które dużo zmieni w procesie stawiania stacji ładowania. AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) jest realizacją pakietu „Fit for 55” i zastąpi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Szybsza budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych dzięki nowym obowiązkom dla OSD

Głównym celem wprowadzenia AFIR jest przyspieszenie budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych dużej mocy.

Zadaniem AFIR jest z jednej strony ułatwienie operatorom budowy infrastruktury umożliwiającej rozbudowę sieci niskiego i średniego napięcia. Z drugiej strony, ma zmusić OSD do szybszego wydawania warunków przyłączenia ogólnodostępnych stacji ładowania oraz przyspieszyć budowę sieci, której rozbudowa leży w obowiązkach OSD. W przypadku niewywiązania się przez OSD ze swoich obowiązków mają być nakładane kary umowne.

AFIR jest bardzo ważnym aktem prawnym w toku budowy infrastruktury do ładowania. Co istotne, AFIR uwzględnia infrastrukturę nie tylko dla pojazdów lekkich ale również i ciężarowych.

AFIR a operatorzy stacji

AFIR będzie wywierać bardzo duży wpływ na sposób działania operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania.  Każdy z operatorów będzie musiał uwzględnić wymogi stawiane przez AFIR m.in. w zakresie sposobu ustalania cen za ładownie ad hoc czy też obowiązkowych dostępnych metod płatności.

 

(Źródło: Wikipedia)

AFIR zakłada obowiązek rozbudowy infrastruktury ładowania wzdłuż sieci TEN-T. W sieci tej do 2025 r. mają być rozmieszczone ogólnodostępne strefy ładowania o mocy co najmniej 400 kW, co 60 km na każdym kierunku. Do roku 2027 moc takich stref będzie musiała wzrosnąć do co najmniej 600 kW.

Elektromobilność, AFIR i nie tylko – szkolenie dla firm z aspektów prawnych i praktycznych

Postanowienia AFIR będziemy systematycznie przybliżać. Będziemy o nim także mówić podczas szkolenia organizowanego przez kancelarię prawną CCLaw Szkolenie: “Elektromobilność od A do Z”, na które Państwa zapraszam.

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

16.10.2023

16.10.2023 | Z życia kancelarii | Elektromobilność

Podsumowanie szkolenia „Elektromobilność od A do Z”

4 października w Warszawie oraz on-line przedstawiciele branży #emobility spotkali się na szkoleniu z prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania elektromobilności w Polsce. Prowadzący mec. Witold Chmarzyński przedstawił działanie branży od strony prawnej, sporo dyskusji toczyło się wokół nadciągających zmian w związku z rozporządzaniem AFIR.

chevron-left-gold

05.10.2023

05.10.2023 | Energetyka odnawialna

Nowe zasady planowania przestrzennego a instalacje OZE

24 września weszła w życie największa od lat nowelizacja przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wiele zmian dotyczy zasad lokowania instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, takich jak farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe.

chevron-left-gold

23.08.2023

23.08.2023 | Elektromobilność

Budowa 1000 stacji ładowania samochodów elektrycznych cz. II – procedury, odbiór UDT, uruchomienie i funkcjonowanie

Czy stacja ładowania zainstalowana na terenie firmy służąca do ładowania auta prezesa podlega badaniu czy też nie? A co jeśli z tej samej stacji ładowania zaczną korzystać pracownicy lub goście odwiedzający prezesa?

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape