Linia bezpośrednia – umowa, sprzedaż energii, opłaty i opłacalność – część II

W pierwszej części analizy prawnej opisaliśmy o założeniach funkcjonowania linii bezpośredniej w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy prawo energetyczne. W części drugiej chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestie opłat z jakimi wiąże się posiadanie linii bezpośredniej oraz obrót energią przesyłaną linią bezpośrednią.

Nowelizacja ustawy prawo energetyczne, która weszła w życie 7 września 2023 roku, wymienia szereg obowiązków po stronie podmiotów posiadających tytuł prawny do linii bezpośredniej, do których należą m.in. zarządzanie pracą linii i jej utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości dostaw oraz odpowiednich parametrów jakościowych.

Umowa PPA i sprzedaż energii przesyłanej linią bezpośrednią

Równolegle ze zmianą prawa w zakresie możliwości budowy linii bezpośredniej, dodano również art. 5 ust. 2d do prawa energetycznego, który umożliwił zawieranie umów sprzedaży energii elektrycznej przesłanej linią bezpośrednią. Bez wskazanego przepisu pozostałe zmiany nie miałby większego sensu.

Pomimo, że na gruncie regulacyjnym wskazano, że umowa sprzedaży energii elektrycznej przesłanej linią bezpośrednią musi zawierać elementy, które zawiera „zwykła” umowa sprzedaży energii, to w praktyce umowa PPA direct wire (jak się potocznie nazywa umowę sprzedaż energii elektrycznej przesyłanej linią bezpośrednią) powinna regulować znacznie więcej, niż wymaga tego ustawa.

Co ważne, umowa PPA direct wire jest umową cywilnoprawną, co daje stronom tej umowy dużą swobodę w kształtowaniu jej treści.

Jako kancelaria specjalizująca się w OZE, tworzyliśmy już takie umowy – m.in. dla bardzo dużego odbiorcy energii z instalacji PV. Doświadczenie w tym zakresie pokazało nam, że podobnie jak umowy cPPA, umowy PPA direct wire wymagają od stron profesjonalnego podejścia do tematu, m.in. dlatego że umowy tego rodzaju są zwykle umowami wieloletnimi.

Linia bezpośrednia – opłata jakościowa, opłata solidarnościowa, koszty utrzymania i opłacalność

Podstawowym pytaniem jakie zadają sobie strony zainteresowane linią bezpośrednią jest: czy będzie mi się to opłacało? Nowe regulacje prawne wprowadzają dwie nowe opłaty: tzw. opłatę jakościową i opłatę solidarnościową.

Opłata jakościowa

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami energia przesyłana linią bezpośrednią będzie obciążona opłatą jakościową na pokrycie kosztów utrzymywania systemowych standardów jakości i niezawodności bieżących dostaw energii elektrycznej. Jest ona zależna od ilości energii dostarczanej linią bezpośrednią.

Opłata solidarnościowa

Opłata solidarnościowa ma odpowiadać udziałowi odbiorcy energii w kosztach stałych za przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, w części niepokrytej innymi składnikami taryfy, zależna od ilości energii dostarczanej linią bezpośrednią.

Opłata mocowa, certyfikaty, opłata kogeneracyjna i przejściowa

Po dogłębnej analizie zagadnienia, jesteśmy zdania, że energia dostarczana linią bezpośrednią będzie obciążona opłatą mocową oraz będzie podlegać „kolorowaniu” (zielone, białe, niebieskie certyfikaty). Na chwilę obecną opłata OZE wynosi 0 zł, stąd problem z doliczaniem opłaty OZE odpada. Opłata kogeneracyjna oraz opłata przejściowa również nie będą doliczane do rachunku za energię elektryczną dostarczoną linią bezpośrednią.

Linia bezpośrednia w układzie autoprodukcyjnym

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów pojawiło się pytanie czy ten sam podmiot może posiadać wydzieloną jednostkę wytwórczą – np. farmę PV, z której energia elektryczna będzie dostarczana linią bezpośrednią do wydzielonego odbiorcy. Innymi słowy czy mogę sam sobie dostarczać moją energię elektryczną linią bezpośrednią?

Taki układ mógłby znacząco ograniczyć opłaty, którymi obciążana jest energia elektryczna dostarczana linią bezpośrednią, gdyż nie mielibyśmy wówczas do czynienia ze sprzedażą energii, tylko z jej autokonsumpcją.

Temat ten jest dość zawiły. Zapoznaliśmy się z pierwszą interpretację URE w tym zakresie, a sprawa wymaga dogłębnej analizy. Szersze wnioski z tej analizy przedstawimy na pewno na zaplanowanym na 11 czerwca szkoleniu „Inwestycje w OZE od A do Z„, na które zapraszam.

Pierwsza Linia Bezpośrednia w Polsce

Urząd Regulacji Energetyki dokonał pierwszego wpisu do wykazu pierwszej linii bezpośredniej, należącej do firmy Mondelez Polska Production sp. z o.o. w Warszawie. Pierwsza linia bezpośrednia zlokalizowana jest w miejscowości Skarbimierz Osiedle w województwie opolskim. Długość linii bezpośredniej wynosi 35 metrów i przesyłana jest energia wytwarzana w instalacji PV o mocy 999 kWp a jej maksymalne znamionowe napięcie pracy to 15,75 kV.

Linia bezpośrednia – podsumowanie

Ustawa wprowadzająca nowe przepisy dotyczące linii bezpośredniej, umożliwia łączenie wytwórców energii z OZE i jej odbiorców z pominięciem publicznej sieci dystrybucyjnej. Rozwiązania te służą zwiększeniu dostępności tej instytucji dla odbiorców, głównie w odpowiedzi na postulaty branży OZE oraz przedsiębiorców chcących produkować własną energię na rzecz swoich zakładów przemysłowych, ułatwiając rozwój tego sposobu dostaw energii między pobliskimi instalacjami. Linie bezpośrednie stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Umożliwiają one efektywniejsze korzystanie przez przemysł z energii elektrycznej z OZE, produkowanej w pobliżu zakładów. Linie bezpośrednie mają spory potencjał wprowadzenia zmian w energetyce, niemniej to praktyka zweryfikuje czy założenia te są słuszne.

Funkcjonowanie linii bezpośredniej rodzi jeszcze wiele pytań: czy energię eklektyczną przesyłaną linią bezpośrednią należy kolorować, czy należy do niej doliczyć opłatę kogeneracyjną i opłatę OZE? Czy można samemu dostarczać energię do swojego zakładu za pośrednictwem linie bezpośredniej? Jak wówczas może być rozliczana taka energia. Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas najbliższego szkolenia, które już 11 czerwca 2024 r. na które Cię serdecznie zapraszamy.

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

06.06.2024

06.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa urbanistyczna między inwestorem a samorządem

Przez wiele lat poważne wątpliwości budziła możliwość, a wręcz legalność, uzgadniania przez deweloperów z gminami zasad, na których inwestor wykona na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego określoną inwestycję, w zamian za co umożliwione zostanie mu wykonanie głównego zamierzenia inwestycyjnego.

chevron-left-gold

05.06.2024

05.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa cPPA dostępna dla coraz szerszej grupy wytwórców i odbiorców – studium przypadku

Formułę właściwą dla umowy cPPA w końcu zdecydowała się wprowadzić ENEA S.A., która jak każda spółka z tzw. #BigEnergy bardzo długo opierała się bilansowaniu cPPA. Jako kancelaria mieliśmy przyjemność uczestniczyć przy jednym z pierwszych kontraktów cPPA, w którym uczestniczy podmiot z #BigEnergy. W naszym przypadku była to ENEA S.A.

chevron-left-gold

30.04.2024

30.04.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – nowe rozwiązanie dla wytwórców energii z OZE – część I

Zmiany prawa energetycznego, które weszły w życie 7 września 2023 roku, dotyczące linii bezpośredniej są długo wyczekiwaną odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape