Stacje ładowania a projektowanie i budowa budynków niemieszkalnych – obowiązki inwestora

Inwestor, deweloper i każda firma zamierzająca wybudować budynek niemieszkalny (centrum handlowe, biurowiec, sklep, magazyn), z którym związanych będzie więcej niż 10 miejsc postojowych, musi wziąć pod uwagę punkty ładowania samochodów elektrycznych. Od 24 grudnia 2021 r. obowiązują dość rygorystyczne wymogi dotyczące konieczności uwzględniania infrastruktury ładowania w nowych budynkach.

Obowiązki prawne przy budowie budynków niemieszkalnych

Kto powinien uwzględnić punkty ładowania przy projekcie i budowie budynku niemieszkalnego

W odniesieniu do nowych budynków niemieszkalnych (np. galerii handlowych czy biurowców) nowe obowiązki zostały nałożone tylko na dużych przedsiębiorców – czyli tych którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników, oraz
  2. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych równy lub wyższy równowartości w złotych 50 milionów euro, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat była równa lub wyższa równowartości w złotych 43 milionów euro.

Projekt i budowa a punkty ładowania – wymogi

W przypadku budowy budynku niemieszkalnego, z którym związanych będzie co najmniej 11 miejsc postojowych, inwestor jest zobligowany zaprojektować i wybudować go w taki sposób, aby zapewnić zainstalowanie:

  1. co najmniej jednego punktu ładowania, oraz
  2. kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych.

Miejsce dla punktów ładowania – wytyczne dotyczące parkingu

Ustawodawca bardzo szeroko określił powiązanie stanowisk postojowych z projektowanym budynkiem. Taki zabieg został przeprowadzony intencjonalnie, aby nie było wątpliwości w przypadku, gdy parking zostanie umiejscowiony np. na innej działce budowlanej lub posadowiony będzie na gruncie, który jest w użytkowaniu wieczystym. Dlatego nie ma znaczenia, czy parking znajduje się w środku, na zewnątrz lub na górze budynku, w jego podziemiach czy tylko do niego przylega.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy

„Ograniczenie przepisu wyłącznie do bezpośredniego przylegania („stykania się” powierzchni parkingu ze ścianą budynku) w obecnych warunkach drastycznie ograniczyłoby liczbę przyszłych punktów ładowania – przykładowo, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące lokalizacji parkingów, w przypadku jednoznacznego rozumienia pojęcia „przylega do budynku” (jako „stykający się” z budynkiem) w przypadku parkingu np. składającego się z 24 stanowisk postojowych, oddalonego o 10 m od budynku użyteczności publicznej (np. muzeum), ale zaprojektowanego na potrzeby tego budynku wymóg dotyczący projektowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych nie obowiązywałby – taka sytuacja nie jest pożądana. Ponadto, nie można wykluczyć, że wąskie rozumienie „fizycznego przylegania” otworzyłoby pole do nadużyć w postaci omijania wprowadzanego obowiązku. Ponadto, należy uwzględnić, że instalacja elektryczna nie zawsze będzie doprowadzana do parkingu z budynku, do którego parking „przylega” ale z miejsca wskazanego w warunkach przyłączenia”.

Wniosek o pozwolenie na budowę a uwzględnienie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

W efekcie powyższych zmian, każdy wniosek o pozwolenie na budowę budynku niemieszkalnego wyposażonego w co najmniej 11 miejsc postojowych składany po 23 grudnia 2021 r. musi uwzględniać powyższe wymagania odnośnie do infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Brak infrastruktury ładowania w projekcie budowlanym może skutkować wezwaniem do jego uzupełnienia, a w dalszej kolejności do odmowy wydania pozwolenia na budowę.

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

06.06.2024

06.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa urbanistyczna między inwestorem a samorządem

Przez wiele lat poważne wątpliwości budziła możliwość, a wręcz legalność, uzgadniania przez deweloperów z gminami zasad, na których inwestor wykona na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego określoną inwestycję, w zamian za co umożliwione zostanie mu wykonanie głównego zamierzenia inwestycyjnego.

chevron-left-gold

05.06.2024

05.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa cPPA dostępna dla coraz szerszej grupy wytwórców i odbiorców – studium przypadku

Formułę właściwą dla umowy cPPA w końcu zdecydowała się wprowadzić ENEA S.A., która jak każda spółka z tzw. #BigEnergy bardzo długo opierała się bilansowaniu cPPA. Jako kancelaria mieliśmy przyjemność uczestniczyć przy jednym z pierwszych kontraktów cPPA, w którym uczestniczy podmiot z #BigEnergy. W naszym przypadku była to ENEA S.A.

chevron-left-gold

17.05.2024

17.05.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – umowa, sprzedaż energii, opłaty i opłacalność – część II

W pierwszej części analizy prawnej opisaliśmy o założeniach funkcjonowania linii bezpośredniej w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy prawo energetyczne. W części drugiej chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestie opłat z jakimi wiąże się posiadanie linii bezpośredniej oraz obrót energią przesyłaną linią bezpośrednią.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape