Umowa cPPA dostępna dla coraz szerszej grupy wytwórców i odbiorców – studium przypadku

Formułę właściwą dla umowy cPPA w końcu zdecydowała się wprowadzić ENEA S.A., która jak każda spółka z tzw. #BigEnergy bardzo długo opierała się bilansowaniu cPPA. Jako kancelaria mieliśmy przyjemność uczestniczyć przy jednym z pierwszych kontraktów cPPA, w którym uczestniczy podmiot z #BigEnergy. W naszym przypadku była to ENEA S.A.

Sprzedaż energii z OZE – formuła cPPA

Zanim przejdziemy do szczegółów, należy odpowiedzieć na pytanie jak można sprzedać energię z OZE do przedsiębiorcy? Możliwości jest kilka. Podstawowy ich podział to:

  1. Sprzedaż bezpośrednia, którą możemy realizować za pośrednictwem linii bezpośredniej lub za pośrednictwem usługi wynajmu instalacji. Oba przypadki przeanalizowaliśmy we wcześniejszych artykułach:
    Linia bezpośrednia – nowe rozwiązanie dla wytwórców energii z OZE – część I
    Linia bezpośrednia – umowa, sprzedaż energii, opłaty i opłacalność – część II
    Wynajem i leasing instalacji fotowoltaicznych – podstawy i stanowisko URE
  2. Sprzedaż pośrednia – z wykorzystaniem mechanizmu bilansowania energii przez spółki obrotu (tzw. model off-site).

Sprzedaż bezpośrednia energii z OZE

Sprzedaż bezpośrednia opiera się na prostym mechanizmie, którego podstawowym założeniem jest bezpośrednie połączenie kablowe pomiędzy instalacją OZE (PV/wiatr) a odbiorcą-przedsiębiorstwem. Sposobów rozliczania pomiędzy wytwórcą i odbiorcą może być kilka, o czym piszemy szerzej w przywołanych powyżej artykułach.

Sprzedaż pośrednia energii z OZE i bilansowanie – jak to działa?

W tym miejscu opiszemy model b) – czyli tzw. model pośredni. Polega on w skrócie na tym, że wytwórca sprzedaje zieloną energię do zakładu energetycznego (spółki obrotu – np. ENEA S.A.) za kwotę X. Z kolei odbiorca zawiera umowę z tym samym zakładem energetycznym na kupno całej energii potrzebnej temu odbiorcy. Dodatkowo tenże zakład energetyczny zobowiązuje się do bilansowania energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę z instalacji OZE z energią pobieraną z zakładu energetycznego przez odbiorcę. Innymi słowy ENEA S.A. lub inna spółka obrotu zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży energii przez spółkę obrotu do odbiorcy z uwzględnieniem zakupu tę spółkę obortu energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł w instalacjach odnawialnego źródła energii od wybranego przez odbiorcę wytwórcy, tj. z uwzględnieniem ilości energii odpowiednio pomniejszonej o ilość energii zakupionej przez spółkę obrotu od wytwórcy z uwzględnieniem warunków zakupu energii przez spółkę obrotu od wytwórcy w ramach osobnej umowy PPA zawartej pomiędzy spółką obrotu oraz wytwórcą.

Odbiorca-przedsiębiorca zainteresowany zakupem energii od tego wytwórcy umawia się z tą samą spółką obrotu, że w pierwszej kolejności będzie kupować energię za cenę X wytworzoną przez tego wytwórcę, a dopiero gdy wytwórca nie będzie w stanie zaspokoić jego zapotrzebowania będzie kupować energię na zasadach ustalonych ze spółką obrotu.

Sprzedaż pośrednia energii z OZE, czyli cPPA w praktyce – przykład

Postaram się to wytłumaczyć na przykładzie: 25 maja instalacja PV wytwórcy ABC sp. z oo. wytworzyła 15 MWh energii ze swojej 2 MW instalacji PV. Tego samego dnia odbiorca XYZ sp. z o.o. zużył w swoim przedsiębiorstwie 18 MWh. Przedsiębiorca jest umówiony ze spółką obrotu, że w pierwszej kolejności „odkupuje” energię wytworzoną od wytwórcy ABC sp. z o.o. za 450 zł netto/MWh. Z kolei wytwórca jest umówiony z tą samą spółką obrotu, że sprzedaje jej zieloną energię za 450 zł netto/MWh. 25 maja odbiorca kupił od spółki obrotu 15 MWh za 450 zł netto/MWh a pozostałe 3 MWh po cenie ustalonej ze spółką obrotu (np. za 550 zł netto/MWh).

Zamieszczam słowo „odkupił” w cudzysłowie, bo w praktyce odbiorca XYZ sp. z o.o. kupił całą energię od spółki obrotu, a ta mu zbilansowała tę energię z energią wytworzoną tego dnia przez wytwórcę ABC sp. z o.o.

PPA / cPPA – regulacje, opłaty, okres rozliczeniowy

W ramach tego trójkąta relacji wytwórca-spółka obrotu-odbiorca jest jeszcze dużo szczegółowych regulacji, które są równie istotne i mogą wpływać na opłacalność wzajemnych rozliczeń. Część spółek obrotu będzie pobierało dodatkową opłatę za bilansowanie zielonej energii. W naszym przykładzie oznacza to doliczenie do kwoty 450 zł netto/MWh dodatkowej opłaty kilkudziesięciozłotowej, którą zapłaci odbiorca.

Istotny jest także okres rozliczeniowy – czy możliwe jest zbilansowanie (czyli „odkupienie” przez przedsiębiorcę) tylko energii w przypadku pokrywania się profili godzinowych wytwórcy i odbiory czy też bierzemy pod uwagę dłuższy okres (dzień, miesiąc a czasami nawet rok kalendarzowy).

Umowa cPPA pomiędzy ENEA S.A. a Abramczyk sp. z o.o. przy udziale Energia21 sp. z o.o.

Kontrakt zawarty przez ENEA S.A. a Abramczyk sp. z o.o. jest bodajże pierwszym kontraktem, który możemy nazwać cPPA wdrożonym przez tę spółkę obrotu, stąd podwójna nasza satysfakcja, że mogliśmy wspierać wytwórcę w tej transakcji.

Przyjęta formuła cPPA jest korzystna zarówno dla wytwórcy jak i dla odbiorcy. Jedną z jej największych zalet jest stabilność ceny dla obu stron.

Witrulana umowa PPA / Virtual-PPA

Zarówno Energia21 jak i Abramczyk sp. z o.o. poszły o krok dalej niż tylko zawarcie kontraktu cPPA. Strony chciały sobie zagwarantować stabilne ceny sprzedaży jak i zakupu zielonej energii na okres dłuższy niż umożliwiła to ENEA S.A. W tym celu, niezależnie od kontraktu cPPA, Strony zdecydowały się na zawarcie tzw. Virtual-PPA, który mieliśmy przyjemność tworzyć. Umowa ta gwarantuje obu stronom stabilność cen energii na wypadek braku kontynuacji bilansowania cPPA przez ENEA S.A.

Umowa PPA / cPPA – podsumowanie

Każda ze spółek obrotu ma swój pomysł na formułę dla kontraktu cPPA, niemniej zasada działania tego kontraktu będzie taka sama lub zbliżona. Przede wszystkim należy się cieszyć z tego, że duża spółka obrotu w końcu zdecydowała się wprowadzić formułę cPPA. Z formuły cPPA korzystają też inne, w tym także niepaństwowe, spółki obrotu. Z naszej strony mieliśmy przyjemność uczestniczyć w transakcji, w której rolę spółki obrotu pełniła spółka z grupy Fortum.

Szerzej opisany model będziemy omawiać podczas szkolenia o nowościach w branży OZE, na które zapraszamy już 11 czerwca. Pełen program szkolenia i wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie: Inwestycje w fotowoltaikę i OZE – od A do Z – szkolenie online

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

06.06.2024

06.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa urbanistyczna między inwestorem a samorządem

Przez wiele lat poważne wątpliwości budziła możliwość, a wręcz legalność, uzgadniania przez deweloperów z gminami zasad, na których inwestor wykona na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego określoną inwestycję, w zamian za co umożliwione zostanie mu wykonanie głównego zamierzenia inwestycyjnego.

chevron-left-gold

17.05.2024

17.05.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – umowa, sprzedaż energii, opłaty i opłacalność – część II

W pierwszej części analizy prawnej opisaliśmy o założeniach funkcjonowania linii bezpośredniej w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy prawo energetyczne. W części drugiej chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestie opłat z jakimi wiąże się posiadanie linii bezpośredniej oraz obrót energią przesyłaną linią bezpośrednią.

chevron-left-gold

30.04.2024

30.04.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – nowe rozwiązanie dla wytwórców energii z OZE – część I

Zmiany prawa energetycznego, które weszły w życie 7 września 2023 roku, dotyczące linii bezpośredniej są długo wyczekiwaną odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape