Umowy handlowe i cywilne

Dobrze napisana umowa pozwoli Państwu zaoszczędzić wiele czasu oraz pieniędzy. Umowa powinna w pełni zabezpieczać Państwa interesy, być precyzyjna i zrozumiała.

Posiadamy duże doświadczenie zarówno w sporządzaniu, jak i w egzekwowaniu zawartych umów, stąd wiemy jak powinien brzmieć dobrze napisany kontrakt.

Jeśli planują Państwo zawrzeć lub zmienić już zawartą umowę sprzedaży, o dzieło, leasingu, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, agencyjną, darowizny lub jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną, zapraszamy do kontaktu.