Mediacje i spory

gold-shape-1

Nasi prawnicy od wielu lat z powodzeniem pomagają licznym klientom w sporach sądowych i mediacjach. Dla niektórych z nas czas spędzony na sali sądowej (a w czasach po pandemii – również przed komputerem w czasie rozpraw zdanych) jest realizacją pasji i esencją wykonywanego zawodu.

Dzięki wielu przeprowadzonym mediacjom i rozwiązanym sporom, wiemy że do każdego z nich należy podchodzić indywidualnie. Szukając rozwiązania skupiamy się na dobru klienta i przez ten pryzmat patrzymy perspektywicznie i skupiamy się na końcowym efekcie, a nie tylko na następnym kroku.

Spośród podmiotów, na rzecz których świadczyliśmy lub świadczymy wsparcie w mediacjach i procesach możemy wymienić między innymi:

a)       Spółki z Grupy TK Development, na których rzecz prowadziliśmy liczne postępowania dotyczące budowanych lub posiadanych przez te spółki obiektów biurowych, handlowych i mieszkaniowych w całej Polsce,

b)      Spółki z Grupy Klepierre na których rzecz prowadziliśmy liczne postępowania dotyczące posiadanych przez te spółki obiektów handlowych w całej Polsce,

c)       Stellantis sp. z o.o. – dystrybutora pojazdów między innymi takich marek jak: Opel, Peugeot, Fiat, Citroen, DS Automobiles,

d)      Forum Gliwice sp. z o.o. – właściciela Centrum Handlowego Forum w Gliwicach,

e)      Agora Bytom sp. z o.o. – właściciela Centrum Handlowego Agora w Bytomiu,

f)        PHU Jubiler sp. z o.o. – prowadzącej sieć butików Swiss;

g)       G8 S.A. – prowadzącej sieć salonów Lancerto i właściciela marki Próchnik;

h)      Tiger Warsaw sp. z o.o. – prowadzącej sieć sklepów Flying Tiger Copenhagen;

i)        Rawicom S.A. – realizującej m. in. budowę farm fotowoltaicznych.

 

W czym możemy pomóc?

Analiza stanu prawnego przedstawionego problemu – analizujemy przedstawione nam zagadnienie i w sposób jasny i czytelny wyjaśniamy Klientom możliwości rozwiązania opisanej kwestii, w tym w szczególności celowości wszczynania ewentualnego postępowania sądowego;

Pomoc na etapie przedprocesowym – w zależności od faktycznych możliwości i oczekiwań klienta podejmujemy działania mające na celu ugodowe zakończenie sporu bez konieczności rozpoczynania postępowania sądowego, w tym w szczególności przez kierowanie odpowiednich wezwań czy pomoc w negocjacjach przedprocesowych;

Postępowanie mediacyjne – naszą wiedzą i doświadczeniem wspieramy Klientów, którzy zdecydują się na rozwiązanie sporu w drodze mediacji.

Zastępstwo procesowe – reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami arbitrażowymi (stałymi i ad hoc) oraz powszechnymi (wszystkich instancji), a także Sądem Najwyższym we wszelkich sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych, w tym w postępowaniach:

 • o zapłatę;
 • o ustalenie;
 • w całym spektrum sporów pomiędzy wynajmującymi a najemcami w centrach handlowych i biurowcach;
 • rozliczeń umów o roboty budowlane;
 • z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji;
 • ze skargi pauliańskiej;
 • w sporach korporacyjnych (o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, o wyłączenie wspólnika, o rozwiązanie spółki; o naprawienie szkód wyrządzanych spółce);
 • z tytułu odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za długi tej spółki;
 • dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności o: ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o przywrócenie naruszonego posiadania;
 • o wykonanie umowy przedwstępnej;
 • przeciwegzekucyjnych;

 

Czynności poprocesowe – reprezentacjach w postępowaniach egzekucyjnych; stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub zagranicznego; postępowania o uchylenie wyroku sądu polubownego.

We wszystkich kategoriach spraw mamy doświadczenie w reprezentowaniu każdej ze stron, to jest w szczególności powodów i pozwanych, wnioskodawców i uczestników oraz wierzycieli i dłużników.

Rekomendacje

emil.cieslikowski@cclaw.com.pl +48 693 950 570​

Adwokat / Wspólnik

Emil Cieślikowski

mobile-menu-shape