Najnowsze publikacje

26.02.2024

26.02.2024 | Elektromobilność

Rozporządzenie AFIR a konieczność modernizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE, zwane w skrócie AFIR-em, wchodzi w życie już 13 kwietnia 2024 r.

chevron-left-gold

16.10.2023

16.10.2023 | Z życia kancelarii | Elektromobilność

Podsumowanie szkolenia „Elektromobilność od A do Z”

4 października w Warszawie oraz on-line przedstawiciele branży #emobility spotkali się na szkoleniu z prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania elektromobilności w Polsce. Prowadzący mec. Witold Chmarzyński przedstawił działanie branży od strony prawnej, sporo dyskusji toczyło się wokół nadciągających zmian w związku z rozporządzaniem AFIR.

chevron-left-gold

05.10.2023

05.10.2023 | Energetyka odnawialna

Nowe zasady planowania przestrzennego a instalacje OZE

24 września weszła w życie największa od lat nowelizacja przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wiele zmian dotyczy zasad lokowania instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, takich jak farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe.

chevron-left-gold

Wszystkie publikacje

25.09.2023

25.09.2023 | Elektromobilność

Fit for 55 – dyrektywy unijne dotyczące samochodów elektrycznych w Polsce

Już 13 kwietnia 2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne AFIR, które dużo zmieni w procesie stawiania stacji ładowania. AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) jest realizacją pakietu „Fit for 55” i zastąpi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

chevron-left-gold

23.08.2023

23.08.2023 | Elektromobilność

Budowa 1000 stacji ładowania samochodów elektrycznych cz. II – procedury, odbiór UDT, uruchomienie i funkcjonowanie

Czy stacja ładowania zainstalowana na terenie firmy służąca do ładowania auta prezesa podlega badaniu czy też nie? A co jeśli z tej samej stacji ładowania zaczną korzystać pracownicy lub goście odwiedzający prezesa?

chevron-left-gold

08.08.2023

08.08.2023 | Elektromobilność

Budowa 1000 stacji ładowania samochodów elektrycznych – lokalizacja, proces budowy, przyłączenie do sieci cz. I

Jak może przebiegać proces budowy sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych? Wskazujemy na newralgiczne aspekty prawne i praktyczne takiej inwestycji. Mimo, że piszemy nt. sieci ładowania, większość zawartych w artykule informacji dotyczy również budowy pojedynczej ogólnodostępnej stacji ładowania aut w firmie,

chevron-left-gold

20.06.2023

20.06.2023 | Z życia kancelarii

Spółdzielnie energetyczne – podsumowanie szkolenia

13 czerwca odbyła się I edycja szkolenia współorganizowanego przez prawników z CCLaw. oraz finansistów z Assetin pt. Spółdzielnia energetyczna – korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców i samorządów

chevron-left-gold

09.06.2023

09.06.2023 | Z życia kancelarii | Energetyka odnawialna

Kancelaria CCLaw uczestnikiem kongresu PVCON

Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce jest na drodze szybkiego wzrostu i wielu sukcesów. Jednak tak szybka transformacja energetyczna rodzi również wiele wyzwań – jednym z nich są kończące się moce przyłączeniowe dla nowych farm fotowoltaicznych.

chevron-left-gold

03.06.2023

03.06.2023 | Energetyka odnawialna

Spółdzielnia energetyczna – sposób na obniżenie kosztów energii dla przedsiębiorstw, gmin i społeczności lokalnych

Jak obniżyć koszty energii w gminie, firmie i społeczności lokalnej? Na myśl w pierwszej kolejności przychodzą mikro i małe instalacje odnawialnych źródeł energii oraz umowy cPPA.

chevron-left-gold
mobile-menu-shape