O nas

CCLaw. to wysokie kompetencje

Jesteśmy kancelarią prowadzoną przez doświadczonych wspólników – prawników z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem, którzy przez całe swoje zawodowe życie zdobywali doświadczenie w wybranych dziedzinach prawa.

CCLaw. to wartość dodana dla Klienta

Każdą współpracę z Klientem zaczynamy od zrozumienia otoczenia biznesowego i potrzeb Klienta oraz założonego przez niego celu, aby proponowane rozwiązania mogły najpełniej odpowiadać tym oczekiwaniom, a do założonego rezultatu prowadzić najprostszą drogą.

Wsłuchujemy się w potrzeby Klientów i proponujemy rozwiązania przynoszące największą możliwą korzyści dla Klienta. Wykorzystując rozległą wiedzę prawniczą oraz doświadczenie proponujemy rozwiązania praktyczne i dostosowane do Klienta.

CCLaw. to specjalizacje

W dzisiejszych czasach specjalizacja jest koniecznością, a także gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług. Dlatego w CCLaw. każdy ze wspólników jest wyjątkowym specjalistą w swojej dziedzinie. Odnawialne źródła energii, nieruchomości, elektromobilność, spory i mediacje, przekształcenia, połączenia, podziały i doradztwo podatkowe, transakcje, umowy najmu to dziedziny, w których posiadamy duże doświadczenie i widzę, co gwarantuje Klientowi usługi na najwyższym poziomie.

CCLaw. to zespół

Połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin prawa gwarantuje Klientowi usługę na najwyższym poziomie. Pracując nad najlepszym rozwiązaniem dla Klienta, działamy jako zespół wymieniając się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

 

Powyższe sprawia, że możemy poszczycić się zaufaniem wielu zadowolonych Klientów, którym świadczyliśmy usługi prawne, głównie w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Świadczą o tym liczne rekomendacje od Klientów.

"Przy realizowaniu zleceń klientów priorytetem jest dla nas pełne zadowolenie ze strony naszych zleceniodawców."

icon-quote-gold

Zespół

Anna Dąbek

Skoncentrowana na osiągnięciu optymalnego rezultatu prowadzonych negocjacji. Tworzy koncepcje postępowania i umiejętnie łączy je z wiedzą i doświadczeniem prowadzącym do urzeczywistnienia transakcji. Prawnik z kilkunastoletnim stażem w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa nieruchomości i prawa budowlanego dla firm z rynku komercyjnego i mieszkaniowego.

Uczestniczyła w negocjacjach szeregu umów sprzedaży nieruchomości, umów o finansowanie inwestycji, umów o zarządzanie, umów budowlanych, w tym umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC. Jej doświadczenia obejmują prawną obsługę procesu inwestycyjnego szeregu centrów handlowych, parków logistycznych, budynków biurowych i mieszkalnych, a także inwestycji hotelowej i zakładów przemysłowych.

Brała udział w licznych audytach due diligence nieruchomości. Specjalizuje się w kwestiach związanych z badaniem tytułu prawnego do nieruchomości, decyzjami administracyjnymi wydawanymi w ramach procesu inwestycyjnego, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Jej pasją są umowy najmu – posiada szczególnie bogatą praktykę w zakresie przygotowywania i negocjowania umów najmu lokali komercyjnych w centrach handlowych- doradzała w procesie komercjalizacji i rekomercjalizacji szeregu centrów handlowych w Polsce.

Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.

Emil Cieślikowski

Współzałożyciel kancelarii, doświadczony prawnik, specjalista z zakresu z zakresu sporów i mediacji, które z powodzeniem prowadzi od blisko dwudziestu lat. Drugą specjalizacją są aspekty prawne procesu inwestycyjnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Jako pełnomocnik prowadził setki procesów przed sądami arbitrażowymi i powszechnymi. Reprezentował Klientów także przed Sądem Najwyższym. Jest pełnomocnikiem licznych podmiotów gospodarczych między innymi z branży nieruchomościowej, motoryzacyjnej, odzieżowej, jubilerskiej czy usługowej.

Największe doświadczenie posiada w prowadzeniu negocjacji i sporów związanych z najmami powierzchni handlowych, magazynowych i biurowych. Wspomaga Klientów także na etapie przedsądowego rozwiązywania sporów oraz w mediacjach.

W ramach drugiej specjalizacji związanej z odnawialnymi źródłami energii wspomaga Klientów w toku procesu inwestycyjnego i uzyskiwania decyzji niezbędnych od realizacji instalacji OZE. W szczególności z powodzeniem reprezentuje w postępowaniach odwoławczych i sądowoadministracyjnych podmioty, którym odmówiono wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych.

Prywatnie uwielbia podróże i jazdę na rowerze.

Witold Chmarzyński

Współzałożyciel kancelarii, doświadczony prawnik, specjalista z zakresu z zakresu prawa odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Wskazanymi dziedzinami prawa zajmuje się od początku ich funkcjonowania w Polsce, czyli od 2012 i 2017 roku.
Jest także specjalistą od transakcji (M&A) na rynku e-mobility oraz odnawialnych źródeł energii. Kompleksowo doradzał i reprezentował Klienta w ramach największej transakcji na rynku e-mobility w Polsce (sprzedaż sieci stacji ładowania składającej się z 70 stacji ładowania - sprzedaż sieci Revnet do Greenway). Obsługiwał liczne transakcje, w ramach których sprzedawane były projekty lub też już działające instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy ponad 150 MW.

Spośród podmiotów, dla których świadczy lub świadczy ł usługi prawne w zakresie prawa energetycznego należy wymienić: Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. – spółka z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
Grupa Wirtualna Polska, Volkswagen Poznań sp. z o.o., EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny zamknięty posiadająca wyłącznie aktywa w postaci działających instalacji odnawialnego źródła energii (PV);
Volta Polska sp. z o.o. - grupa Volta będąca częścią Eiffel Investment Group, Viridi RE Development GmbH – deweloper instalacji fotowoltaicznych działający globalnie a także wytwórca energii głównie z instalacji fotowoltaicznych i sprzedawca tej energii i wiele, wiele innych.

W ramach swojej praktyki negocjował umowy PPA, doradzał w zakresie ustalania strategii energetycznej dla przedsiębiorców, prowadził liczne szkolenia i prelekcje w zakresie regulacji prawnych dotyczących umów PPA, procesu inwestycyjnego w odnawialne źródła energii, sposobów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE (w tym również w modelu behind the meter). Autor publikacji w prasie branżowej (Globeneria, Nowa Energia, GramWZielone.pl i inne)

Powyższe kompetencje uzupełnia szeroką wiedzą i doświadczenie z zakresu prawa spółek i ich transformacji. Uczestniczył w ponad 50 przekształceniach, połączeniach oraz podziałach spółek.

Uwielbia dzielić się wiedzą. Jest prelegentem na licznych konferencjach i webinarach poświęconych odnawialnym źródłom energii jak i elektromobilności. W ramach kancelarii prowadzi szkolenia dot. m.in. inwestycji w fotowoltaikę od A do Z, w których brało udział już niema 100 uczestników. Jest współprowadzącym szkolenia dot. spółdzielni energetycznych oraz uwarunkowań prawnych i perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce.

Po godzinach pasjonat brydża sportowego, żeglarstwa oraz biegania.

Marcin Juszczyk

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla klientów polskich i zagranicznych.
Jego specjalnością jest obsługa transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami i procesu budowlanego, a także umów najmu komercyjnego lokali handlowych, biurowych i magazynowych.
Uczestniczył w procesie nabywania gruntów, procesu budowlanego i komercjalizacji kilkunastu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w całej Polsce, jak również ich sprzedaży inwestorom finansowym.

Przygotowywał i negocjował również umowy z projektantami i wykonawcami robót budowlanych budynków przemysłowych, biurowych i mieszkalnych, w tym w szczególności umowy budowlane oparte na standardach FIDIC.
Reprezentował wynajmujących i najemców w negocjacjach wielu umów najmu komercyjnego dotyczących lokali handlowych, biurowych i magazynów w obiektach logistycznych.
Posiada również bogate doświadczenie w zakresie umów kredytowych zawieranych dla uzyskania finansowania projektów deweloperskich.

Zajmował się także szeregiem projektów z zakresu prawa spółek, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć spółek przez inwestorów zagranicznych, prywatyzacji, ofert publicznych.
Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.
Jego pasją pozazawodową są podróże w odległe zakątki świata.

Agnieszka Marjańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Od początku studiów zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach prawnych oraz jako in – house w wewnętrznych działach prawnych, gdzie zajmowała się między innymi bieżącą obsługą spółek, podmiotów gospodarczych, postępowaniami cywilnymi oraz administracyjnymi.
Kancelarię wspiera w bieżącej obsłudze klientów z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa nieruchomości oraz odnawialnych źródeł energii.

W obszarze jej zainteresowań leżą prawo i procedura cywilna oraz zagadnienia prawne dotyczące branży Life Sciences.

Michał Przyjałkowski

Kancelarię wspieram w bieżącej obsłudze klientów z zakresu prawa handlowego, prawa nieruchomości, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. W obszarze moich zainteresowań znajduje się procedura cywilna oraz sądowoadministracyjna.
Dotychczasowe doświadczenie zdobywałem w kancelariach zajmujących się prowadzeniem i rozwiązywaniem sporów sądowych oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych, a także w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Andrzej Sacewicz

Obecnie jestem studentem V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do pracy w obszarze zagadnień prawnych podchodzę przede wszystkim z pasją i szacunkiem, co ostatecznie zaowocowało tym, że mogę się określić czterokrotnym stypendystą rektora UKSW dla najlepszych studentów. W obrębie moich zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkim szeroko pojęte prawo cywilne, czego bezpośrednim skutkiem był wybór tematu pracy magisterskiej związany z gałęzią prawa spadkowego.

W przyszłości planuję dalszy rozwój kariery prawniczej poprzez odbycie aplikacji radcowskiej. Prywatnie interesuję się sportem, zarządzaniem wizerunkiem w social mediach oraz polskim rynkiem muzycznym.

Julita Szataniak-Kulińska

Julita Szataniak-Kulińska specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie cywilnym. Wspiera klientów polskich i zagranicznych w projektach dotyczących bieżącej obsługi korporacyjnej spółek. Doradza w procesach reorganizacyjnych formy działalności gospodarczej klientów. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa nieruchomości w szczególności umowami najmu powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych.

Aplikant adwokacki, absolwentka prawa oraz finansów i rachunkowości.
Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.

Anna Trzcińska

Specjalista z zakresu prawa odnawialnych źródeł energii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako starszy specjalista w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie oraz u dużego dewelopera instalacji OZE.

Sandra Burdun

Czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem sekretariatu. Zajmuje się m.in. ewidencją korespondencji przychodzącej i wychodzącej, sprawnym obiegiem dokumentów, współpracą z zewnętrznymi dostawcami usług.
Wspiera również zespół w sprawach organizacyjnych i administracyjnych. Ukończyła studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Z firmą związana jest od sierpnia 2022 roku.

mobile-menu-shape