O nas

CCLaw. to wysokie kompetencje

Jesteśmy kancelarią prowadzoną przez doświadczonych wspólników – prawników z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem, którzy przez całe swoje zawodowe życie zdobywali doświadczenie w wybranych dziedzinach prawa.

CCLaw. to wartość dodana dla Klienta

Każdą współpracę z Klientem zaczynamy od zrozumienia otoczenia biznesowego i potrzeb Klienta oraz założonego przez niego celu, aby proponowane rozwiązania mogły najpełniej odpowiadać tym oczekiwaniom, a do założonego rezultatu prowadzić najprostszą drogą.

Wsłuchujemy się w potrzeby Klientów i proponujemy rozwiązania przynoszące największą możliwą korzyści dla Klienta. Wykorzystując rozległą wiedzę prawniczą oraz doświadczenie proponujemy rozwiązania praktyczne i dostosowane do Klienta.

CCLaw. to specjalizacje

W dzisiejszych czasach specjalizacja jest koniecznością, a także gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług. Dlatego w CCLaw. każdy ze wspólników jest wyjątkowym specjalistą w swojej dziedzinie. Odnawialne źródła energii, nieruchomości, elektromobilność, spory i mediacje, przekształcenia, połączenia, podziały i doradztwo podatkowe, transakcje, umowy najmu to dziedziny, w których posiadamy duże doświadczenie i widzę, co gwarantuje Klientowi usługi na najwyższym poziomie.

CCLaw. to zespół

Połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin prawa gwarantuje Klientowi usługę na najwyższym poziomie. Pracując nad najlepszym rozwiązaniem dla Klienta, działamy jako zespół wymieniając się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

 

Powyższe sprawia, że możemy poszczycić się zaufaniem wielu zadowolonych Klientów, którym świadczyliśmy usługi prawne, głównie w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Świadczą o tym liczne rekomendacje od Klientów.

"Przy realizowaniu zleceń klientów priorytetem jest dla nas pełne zadowolenie ze strony naszych zleceniodawców."

icon-quote-gold

Zespół

Anna Dąbek

Skoncentrowana na osiągnięciu optymalnego rezultatu prowadzonych negocjacji. Tworzy koncepcje postępowania i umiejętnie łączy je z wiedzą i doświadczeniem prowadzącym do urzeczywistnienia transakcji. Prawnik z kilkunastoletnim stażem w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa nieruchomości i prawa budowlanego dla firm z rynku komercyjnego i mieszkaniowego.

Uczestniczyła w negocjacjach szeregu umów sprzedaży nieruchomości, umów o finansowanie inwestycji, umów o zarządzanie, umów budowlanych, w tym umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC. Jej doświadczenia obejmują prawną obsługę procesu inwestycyjnego szeregu centrów handlowych, parków logistycznych, budynków biurowych i mieszkalnych, a także inwestycji hotelowej i zakładów przemysłowych.

Brała udział w licznych audytach due diligence nieruchomości. Specjalizuje się w kwestiach związanych z badaniem tytułu prawnego do nieruchomości, decyzjami administracyjnymi wydawanymi w ramach procesu inwestycyjnego, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Jej pasją są umowy najmu – posiada szczególnie bogatą praktykę w zakresie przygotowywania i negocjowania umów najmu lokali komercyjnych w centrach handlowych- doradzała w procesie komercjalizacji i rekomercjalizacji szeregu centrów handlowych w Polsce.

Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.

Emil Cieślikowski

Współzałożyciel kancelarii, doświadczony prawnik, specjalista z zakresu sporów i mediacji, które z powodzeniem prowadzi od blisko dwudziestu lat. Drugą specjalizacją są aspekty prawne procesu inwestycyjnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Jako pełnomocnik prowadził setki procesów przed sądami arbitrażowymi i powszechnymi. Reprezentował Klientów także przed Sądem Najwyższym. Jest pełnomocnikiem licznych podmiotów gospodarczych między innymi z branży nieruchomościowej, motoryzacyjnej, odzieżowej, jubilerskiej czy usługowej.

Największe doświadczenie posiada w prowadzeniu negocjacji i sporów związanych z najmami powierzchni handlowych, magazynowych i biurowych. Wspomaga Klientów także na etapie przedsądowego rozwiązywania sporów oraz w mediacjach.

W ramach drugiej specjalizacji związanej z odnawialnymi źródłami energii wspomaga Klientów w toku procesu inwestycyjnego i uzyskiwania decyzji niezbędnych od realizacji instalacji OZE. W szczególności z powodzeniem reprezentuje w postępowaniach odwoławczych i sądowoadministracyjnych podmioty, którym odmówiono wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych.

Prywatnie uwielbia podróże i jazdę na rowerze.

Witold Chmarzyński

Współzałożyciel kancelarii, doświadczony prawnik, specjalista z zakresu z zakresu prawa odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Wskazanymi dziedzinami prawa zajmuje się od początku ich funkcjonowania w Polsce, czyli od 2012 i 2017 roku.
Jest także specjalistą od transakcji (M&A) na rynku e-mobility oraz odnawialnych źródeł energii. Kompleksowo doradzał i reprezentował Klienta w ramach największej transakcji na rynku e-mobility w Polsce (sprzedaż sieci stacji ładowania składającej się z 70 stacji ładowania - sprzedaż sieci Revnet do Greenway). Obsługiwał liczne transakcje, w ramach których sprzedawane były projekty lub też już działające instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy ponad 150 MW.

Spośród podmiotów, dla których świadczy lub świadczy ł usługi prawne w zakresie prawa energetycznego należy wymienić: Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. – spółka z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
Grupa Wirtualna Polska, Volkswagen Poznań sp. z o.o., EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny zamknięty posiadająca wyłącznie aktywa w postaci działających instalacji odnawialnego źródła energii (PV);
Volta Polska sp. z o.o. - grupa Volta będąca częścią Eiffel Investment Group, Viridi RE Development GmbH – deweloper instalacji fotowoltaicznych działający globalnie a także wytwórca energii głównie z instalacji fotowoltaicznych i sprzedawca tej energii i wiele, wiele innych.

W ramach swojej praktyki negocjował umowy PPA, doradzał w zakresie ustalania strategii energetycznej dla przedsiębiorców, prowadził liczne szkolenia i prelekcje w zakresie regulacji prawnych dotyczących umów PPA, procesu inwestycyjnego w odnawialne źródła energii, sposobów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE (w tym również w modelu behind the meter). Autor publikacji w prasie branżowej (Globeneria, Nowa Energia, GramWZielone.pl i inne)

Powyższe kompetencje uzupełnia szeroką wiedzą i doświadczenie z zakresu prawa spółek i ich transformacji. Uczestniczył w ponad 50 przekształceniach, połączeniach oraz podziałach spółek.

Uwielbia dzielić się wiedzą. Jest prelegentem na licznych konferencjach i webinarach poświęconych odnawialnym źródłom energii jak i elektromobilności. W ramach kancelarii prowadzi szkolenia dot. m.in. inwestycji w fotowoltaikę od A do Z, w których brało udział już niema 100 uczestników. Jest współprowadzącym szkolenia dot. spółdzielni energetycznych oraz uwarunkowań prawnych i perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce.

Po godzinach pasjonat brydża sportowego, żeglarstwa oraz biegania.

Marcin Juszczyk

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla klientów polskich i zagranicznych.
Jego specjalnością jest obsługa transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami i procesu budowlanego, a także umów najmu komercyjnego lokali handlowych, biurowych i magazynowych.
Uczestniczył w procesie nabywania gruntów, procesu budowlanego i komercjalizacji kilkunastu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w całej Polsce, jak również ich sprzedaży inwestorom finansowym.

Przygotowywał i negocjował również umowy z projektantami i wykonawcami robót budowlanych budynków przemysłowych, biurowych i mieszkalnych, w tym w szczególności umowy budowlane oparte na standardach FIDIC.
Reprezentował wynajmujących i najemców w negocjacjach wielu umów najmu komercyjnego dotyczących lokali handlowych, biurowych i magazynów w obiektach logistycznych.
Posiada również bogate doświadczenie w zakresie umów kredytowych zawieranych dla uzyskania finansowania projektów deweloperskich.

Zajmował się także szeregiem projektów z zakresu prawa spółek, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć spółek przez inwestorów zagranicznych, prywatyzacji, ofert publicznych.
Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.
Jego pasją pozazawodową są podróże w odległe zakątki świata.

Andrzej Sacewicz

Obecnie jestem studentem V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do pracy w obszarze zagadnień prawnych podchodzę przede wszystkim z pasją i szacunkiem, co ostatecznie zaowocowało tym, że mogę się określić czterokrotnym stypendystą rektora UKSW dla najlepszych studentów. W obrębie moich zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkim szeroko pojęte prawo cywilne, czego bezpośrednim skutkiem był wybór tematu pracy magisterskiej związany z gałęzią prawa spadkowego.

W przyszłości planuję dalszy rozwój kariery prawniczej poprzez odbycie aplikacji radcowskiej. Prywatnie interesuję się sportem, zarządzaniem wizerunkiem w social mediach oraz polskim rynkiem muzycznym.

Ola Kowalik

Doświadczony prawnik, której pasją jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje obsługę osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, prowadzenie sporów sądowych oraz negocjacji. Brała udział w licznych mediacjach sądowych i pozasądowych zarówno jako ich uczestnik jak i mediator.

Doskonale odnajduje się w tematach związanych z psychologią w tym psychologią businessu, co pozwala jej lepiej zrozumieć potrzeby klientów i dostosować strategie prawne do ich indywidualnych sytuacji. Jej podejście jest profesjonalne, a jednocześnie empatyczne.

Kancelarię wspiera w bieżącej obsłudze klientów z zakresu prawa gospodarczego oraz reprezentuje ich w sporach sądowych. Zajmuje się ponadto sprawami z zakresu prawa nieruchomości w szczególności umowami najmu powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych.

Wiktor Świderski

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, aplikant radcowski drugiego roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Kancelarie wspiera w bieżącej obsłudze klientów polskich, jak i zagranicznych z zakresu prawa handlowego, cywilnego i budowlanego. Doświadczenie zdobywał jako in–house w wewnętrznych działach prawnych spółek.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności umowami najmu powierzchni handlowych, biurowych, magazynowych oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek i podmiotów gospodarczych.

mobile-menu-shape